Downloads

Intakevragenlijst
Het doel van deze vragenlijst is om voor het intakegesprek een beeld te krijgen van uw huidige situatie en klachten.

Algemene voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing bij behandeling in onze praktijk.

Privacybeleid (nieuw!)
Ons privacybeleid is altijd van toepassing bij behandeling in onze praktijk.

Verwijsformulier GBGGZ
Dit formulier voldoet aan de eisen die de NZA en zorgverzekeraars stellen aan een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Privacy verklaring
Als u niet wilt dat wij gegevens over u aanleveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS), kunt u deze verklaring invullen en ondertekenen. Zie 'Dossier en Vertrouwelijkheid' voor meer informatie. 

Handouts

Hieronder een aantal handouts die worden gebruikt in aanvulling op de mondelinge uitleg van onze behandelaars.

 - Handout 'Communicatietechnieken'

 - Handout 'De ademruimte en de vier deuren'

 - Handout 'Het Stress- en angstsysteem'

 - Handout 'Cognitieve gedragstherapie'

 - Handout 'EMDR'

 - Handout 'Over Depressie'

 - Handout 'Richlijnen voor het schrijven van een levensloop'

 - Handout 'Veranderen versus Accepteren'