Ondersteuning POH-GGZ

Vanaf 2014 is de huisarts zelf verantwoordelijk voor de behandeling van patiënten met lichte psychische klachten, waarbij (nog) geen sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM IV classificatie. Voorheen behoorde dat ook tot het werkterrein van de eerstelijnspsycholoog. Wij zijn graag bereid om u daarbij te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

  • telefonische consultatie betreffende een van uw patiënten;
  • participatie van een van onze GZ psychologen in uw multidisciplinair overleg
  • intervisie-overleg met uw POH-GGZ
  • verzorgen van uw POH-GGZ functie (door een door ons aangetrokken basispsycholoog, onder supervisie van een GZ psycholoog);

Door het functioneel maken van de module POH-GGZ kunnen ook andere zorgaanbieders (in brede zin) deze module contracteren en organiseren. De voorwaarde is dat deze zorg in de huisartsenpraktijk onder verantwoordelijkheid van de huisarts blijft aangeboden. Hiermee blijft ook de relatie tussen psyche en somatiek geborgd. De huidige opslag wordt daarom omgevormd tot een opzichzelfstaande prestatie: het ‘inschrijftarief module POH-GGZ’. Dit betekent dat de huisarts de organisatie van deze zorg aan andere zorgaanbieders kan overlaten, maar wel inhoudelijk verantwoordelijk is voor deze functie. De huisarts blijft dus eindverantwoordelijk voor de patiënt. De huisarts verwijst ook de patiënt naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, indien nodig. De POH-GGZ is niet bevoegd om te verwijzen. Tussen hoofdcontractant, huisarts en de verzekeraar moeten afspraken worden gemaakt over de werkzaamheden en de geldstromen.
Meer gedetailleerde informatie is hier te vinden.

Contact

Mocht u behoefte hebben om één en ander te bespreken, dan kunt u ons bellen op 073-6100222 of mailen via info@edb-online.nl. U kunt ook via onderstaand contactformulier een terugbelverzoek bij ons neerleggen. Wij bellen u dan terug uiterlijk de volgende werkdag, of op het door u aangegeven voorkeurstijdstip. Uiteraard kunnen we ook een afspraak maken om naar uw praktijk te komen voor een toelichting of persoonlijke kennismaking.