Samenwerking

Met andere zorgverleners in de regio Den Bosch werken we nauw samen binnen de eerstelijns- en tweedelijnszorg zodat we langs korte lijnen elkaar snel weten te vinden.

Huisartsen

Wij werken samen met huisartsen in de regio Den Bosch e.o. Namens ruim 100 huisartsen in de huisartsen zorgroepen Chronos, BeRoEmD en Beter in Bommelerwaard heeft de Stichting Haspel een overeenkomst met ons afgesloten voor consultatieverlening.

Wij hebben goed contact met de Praktijkondersteuners GGZ medewerkers in de huisartsenpraktijken. In het bijzonder met de huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ van Gezondheidscentrum Samen Beter is er een meer intensieve samenwerking.

Andere GGZ aanbieders

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met Psychologenpraktijk Bommelerwaard in Zaltbommel op het gebied van administratie, telefonie, ICT en de praktijkvoering in het algemeen. Psychologenpraktijk Bommelerwaard is in juridische zin een zusterorganisatie. Beide praktijken hebben een eigen, afzonderlijke cliëntenadministratie en -dossier.

Informatie uitwisseling

Telefonisch overleg met huisartsen en andere verwijzers over patiënten die nog niet doorverwezen en bekend zijn in onze praktijk vindt geanonimiseerd plaats. Dat geldt ook voor casuïstiekbespreking in het kader van intervisie of supervisie met collega zorgverleners binnen en buiten de praktijk.

Als u voor behandeling of voor consultatie naar onze praktijk verwezen bent, dan is het belangrijk dat uw huisarts/verwijzer op de hoogte wordt gehouden van uw behandeling. Gebruikelijk is om uw verwijzer te informeren over uw klachten, diagnose, behandelplan en behandelverloop. Telefonisch overleg en schriftelijke rapportage tijdens en na afronding van uw behandeling vindt alleen plaats met uw gerichte toestemming. Als u verwezen bent naar onze praktijk, zullen we de verwijzer wel altijd informeren over aanvangsdatum en afsluitdatum van de behandeling.

Ook informatie uitwisseling met andere derden vindt enkel met uw gerichte toestemming plaats.

Electronische informatie uitwisseling is beveiligd / versleuteld. Verwijzingen ontvangen wij in toenemende mate via Zorgdomein. Rapportages sturen wij via Zorgmail.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

Psychologen binnen onze praktijk zijn aangesloten bij een of meer van de volgende beroepsverenigingen:

  • Nederlands Instituut van Psychologen: www.psynip.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen: www.nvgzp.nl
  • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen: www.nvo.nl
  • Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl