Links naar nuttige websites

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Website van de beroepsvereniging voor psychologen.

Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Informatie over de EMDR behandelmethode en over aangesloten EMDR behandelaren.

Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)
Informatie over Cognitieve gedragstherapie

Thuisarts.nl
Informatie over aandoeningen in het algemeen, waaronder ook psychische aandoeningen, en hoe deze te behandelen zijn

Zorgkaart Nederland
Hier vindt u beoordelingen van zorgaanbieders en kunt u zelf ook een beoordeling achterlaten.

GGZ standaarden
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt in Nederland sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij zijn veel beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. De richtlijnen zijn verwerkt in de zorgstandaarden en generieke modules, die door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz gepubliceerd zijn in een databank.

GGZ Appwijzer
De ggz-appwijzer helpt je bij het vinden van apps die je mentale veerkracht kunnen versterken.

Snel beter in je vel
Zelfhulp bij depressieve klachten

Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie
Het Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie heeft als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren.

Depressievereniging
De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.  

Antidepressiva.nl
Over antidepressiva is veel te doen. Werken ze nu wel of niet, welke bijwerkingen zijn er, en zijn de voordelen groter dan de nadelen? Deze onafhankelijke website geeft duidelijke informatie over de zin en onzin van antidepressiva. Alleen zo kunnen patiënten, samen met mensen uit hun omgeving, de juiste beslissing nemen. Deze website is niet vóór of tegen antidepressiva. Er zijn goede redenen om geen antidepressiva te gebruiken, maar ook om ze wél te gebruiken.

Mind Blue
MIND Blue brengt mensen met en zonder depressieve klachten in beweging door hen te informeren, inspireren, motiveren en te ondersteunen. Mind Blue is voor en door mensen met depressieve ervaringen en vormt samen met organisaties in Nederland een beweging.

Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie
Het Nederlandse Kenniscentrum Angst en Depressie heeft als doel de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst- en stemmingsstoornissen te verbeteren.

Angst, dwang en fobie stichting
De Angst, Dwang en Fobiestichting is de landelijke patiënten- en familieorganisatie voor en met volwassenen, jongeren en kinderen met angst- en dwangklachten en hun naasten. Patiënten, naasten en hulpverleners kunnen bij de ADF stichting terecht voor ervaringsdeskundigheid en persoonlijk advies over angst en dwang.

Stichting Dwangstoornis
Deze website biedt deskundige informatie over de dwangstoornis (OCD) en daaraan verwante stoornissen. Samen worden ze de Obsessieve-Compulsieve spectrumstoornissen (OCSS) genoemd.

Problematisch alcoholgebruik
Zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik

MIND Verslaving
Op MIND Verslaving vind je ervaringsverhalen en allerlei informatie over verslaving en herstel vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten. De website is een initiatief van MIND Landelijk Platform psychische gezondheid en Stichting het Zwarte Gat, de organisatie van cliëntenraden in de verslavingszorg en vertegenwoordiger van mensen met een verslavingsprobleem, alsmede de Stichting Naast voor naasten van mensen met een verslaving.

Mindfulness oefeningen
Mindfulness meditatie oefeningen van Ger Schurink, auteur van het boek "Mindfulness, een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten".

Plusminus
Plusminus is de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen.

Weet, Vereniging rond Eetstoornissen
Website waar je informatie kunt vinden over eetstoornissen, zelftests om te bepalen of je een eetstoornis hebt, en behandelaren die zijn gespecialiseerd in behandeling van eetstoornissen.

Slachtofferwijzer
SlachtofferWijzer.nl biedt een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Je vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kan je terecht voor praktische, juridische, financiële en/of emotionele hulp. Ook kan je via de website een veilige opvangplek zoeken.

Zorgwijzer
Ondersteuning bij het kiezen van een passende en goedkope zorgverzekering.

BIG-register
Hier kunt u controleren of uw zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen.