Klachten en suggesties

Heeft u een verbetersuggestie?

Heeft u een verbetersuggestie, laat het ons dan weten! Zo ontstaat de kans om onze dienstverlening te verbeteren! U kunt uw suggestie bespreken met uw behandelaar, maar u kunt uw suggestie ook naar de praktijkmanager sturen, via  tbuurman@edb-online.nl.

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Wij doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Maar waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden over uw behandelaar of uw behandeling. Bespreek dit dan met uw behandelaar. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden en om onze dienstverlening te verbeteren! U kunt ook ongenoegen ook kenbaar maken aan de praktijkmanager, Tonnie Buurman.

Als u een klacht heeft en het lukt niet om de problemen samen op te lossen, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (voor een klacht betreffende een behandelaar die lid is van het NIP of ingschreven staat in een van de NIP registers) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (voor een klacht betreffende een BIG geregistreerde beroepsbeoefenaar zoals een GZ psycholoog).