Verwijsbrief

Sinds 2014 worden door de NZa eisen gesteld aan de informatie in de verwijsbrief. Deze moet volgens de NZa de volgende informatie bevatten: 

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier)
  • Aangeven of verwezen wordt naar generalistische basis-ggz of specialistische ggz.

Zorgverzekeraars stellen soms nog aanvullende eisen. Deze vindt u hier.

Klik hier voor een verwijsformulier dat aan de (belangrijkste) door de NZa en verzekeraars gestelde eisen voldoet.

Verwijzing van kinderen en jeugdigen
In geval u een client jonger dan 18 jaar verwijst voor psychologische behandeling of testonderzoek, is het aangeven van (het vermoeden van) een psychische stoornis geen vereiste.