E-Health

E-Health is een verzamelnaam voor behandeling via het internet. Dat kan varieren van gerichte uitleg over psychische klachten en hoe u daarmee om kunt gaan, tot online aangeboden huiswerkopdrachten en vragenlijsten voor diagnostiek en het meten van de voortgang van de behandeling.

In onze praktijk wordt E-Health waar mogelijk en gewenst ingezet ter ondersteuning van de face-to-face gesprekken. Als onderdeel van de intake en diagnostiek kunnen vragenlijsten worden aangeboden die u in uw eigen tijd online kunt invullen. Daarnaast is vaak van hetgeen u bespreekt met uw behandelaar ook online informatie beschikbaar die u thuis nog eens rustig kunt nalezen. Waar mogelijk verwijzen we u naar op het internet beschikbare, gratis informatie (tekst of video). Eventueel bieden we u deze informatie aan via een e-health platform. Tenslotte kan uw behandelaar u 'huiswerk' geven  waar u mee kunt oefenen/uw vaardigheden kunt verbeteren.

Wij maken gebruik van verschillende E-Health platforms / aanbieders:

  • Telepsy.nl: voor Screening, E-diagnostiek en behandeleffectmeting (ROM)
  • Telepsy E-Health: op zichzelf staande video's en uitleg over psychische klachten, behandelmethoden en huiswerkopgaven die we op maat voor u klaar kunnen zetten
  • In de praktijk is informatie aanwezig over de zelfhulpmodules van de Stichting Mirro.