Informatie voor verwijzers

De behandelaars bij Eerstelijnspsychologen Den Bosch (EDB) werken binnen de Generalistische Basis GGZ. Daarnaast hebben wij de behandeling van Kinderen en Jeugd overeenkomsten met de gemeenten in de regio N.O. Brabant, waaronder 's-Hertogenbosch, Vught, Boxtel en Oss. Naast verzekerde zorg leveren wij onder meer ook hulp bij : stoppen met roken met behulp van EMDR, chronische hoofdpijn met behulp van Geintegreerde EMDR; partnerrelatie therapie en werkgerelateerde en levensfase problematiek en aanpassingsstoornissen. Voor niet-verzekerde zorg is geen verwijzing noodzakelijk (maar het mag natuurlijk wel).

Waarom naar ons verwijzen?

  1. Kwaliteit: onze behandelaren zijn uitsluitend BIG geregistreerde GZ psychologen en Orthopedagoog-Generalisten. Onze praktijk is aangesloten bij het PsychOptima netwerk van vrijgevestigde GZ psychologen;
  2. EMDR specialist: vrijwel alle behandelaren zijn tevens gecertificeerd EMDR therapeut of EMDR practitioner, en kunnen EMDR dus ook combineren met andere therapievormen zoals Cognitieve Gedragstherapie, Mindfulness Based Cognitive Therapy e.d.;
  3. Maximale vergoeding: wij hebben voor de Generalistische Basis GGZ contracten met alle zorgverzekeraars, zodat uw patient verzekerd is van de maximaal mogelijke vergoeding;
  4. Beknopte rapportage: u ontvangt via Zorgmail een rapportage waarin zijn opgenomen de aanmeldklachten, gestelde diagnose, ingezette behandeling en behandelresultaten. Natuurlijk vindt ook tussentijdse communicatie plaats, als dat nodig of gewenst is.

Kortom, bij onze praktijk is uw patiënt in goede handen!

U kunt doorverwijzen naar onze praktijk als u het vermoeden heeft dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM IV.

Wachttijd

Helaas is er ook binnen onze praktijk op dit moment sprake van een wachttijd. De actuele wachttijd vindt u hier.

Contra-indicaties

De praktijk biedt ambulante behandeling met een frequentie van normaliter hoogstens eens per week. Cliënten zijn welkom indien er geen sprake lijkt van een hoge crisisgevoeligheid of een hoog risico op suïcidaliteit. Dit betekent dat de cliënt stabiel genoeg moet zijn om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van zijn of haar sociaal steunsysteem te overbruggen.
Hier vindt u een schema voor doorverwijzing naar de GGZ.

Verwijsbrief

NZA en verzekers stellen hoge eisen aan de informatie op de verwijsbrief. Klik hier voor een verwijsformulier dat aan de door de NZa en verzekeraars gestelde eisen voldoet.

U kunt de verwijsbrief naar ons faxen via: 073-6135501.
Ook kunt u de verwijsbrief via Zorgdomein Lokaal naar ons sturen.
Tenslotte kan de verwijsbrief ook via Zorgmail naar ons gestuurd worden:
500068977@lms.lifeline.nl of edbpsychologen@zorgmail.nl.

Contact

Als u vragen heeft of wilt overleggen, bijvoorbeeld over een patient met psychische klachten in uw praktijk, dan kunt u ons bellen op 073-6100222 of mailen via info@edb-online.nl. U kunt ook via het contactformulier een terugbelverzoek bij ons neerleggen. Wij bellen u dan terug uiterlijk de volgende werkdag, of op het door u aangegeven voorkeurstijdstip.