Informatie voor verwijzers

De behandelaars bij Eerstelijnspsychologen Den Bosch (EDB) werken binnen de Generalistische Basis GGZ.  Voor een zorgvraag gericht op onderzoek naar persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D of autisme of op begeleiding bij deze diagnoses kunt u niet terecht bij onze praktijk. 

Waarom naar ons verwijzen?

 1. Kwaliteit: onze behandelaren zijn uitsluitend BIG geregistreerde GZ psychologen en Orthopedagoog-Generalisten. Onze praktijk is aangesloten bij het PsychOptima netwerk van vrijgevestigde GZ psychologen;
 2. EMDR specialist: vrijwel alle behandelaren zijn tevens gecertificeerd EMDR therapeut of EMDR practitioner, en kunnen EMDR dus ook combineren met andere therapievormen zoals Cognitieve Gedragstherapie, Mindfulness Based Cognitive Therapy e.d.;
 3. Maximale vergoeding: wij hebben voor de Generalistische Basis GGZ contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, zodat uw patient verzekerd is van de maximaal mogelijke vergoeding;
 4. Beknopte rapportage: u ontvangt via Zorgmail (EDI) een rapportage waarin zijn opgenomen de aanmeldklachten, gestelde diagnose, ingezette behandeling en behandelresultaten. Natuurlijk vindt ook tussentijdse communicatie plaats, als dat nodig of gewenst is.

Kortom, bij onze praktijk is uw patiënt in goede handen!

U kunt doorverwijzen naar onze praktijk als u het vermoeden heeft dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM IV.

Intercollegiaal overleg en consultatie

Als u of uw POH-GGZ behoefte heeft aan overleg over de behandelaanpak binnen de huisartsenpraktijk van een patiënt met psychische klachten, of twijfelt over doorverwijzing, neemt u dan gerust contact op. Wellicht kan een kort telefonisch intercollegiaal overleg zinvol zijn. Eventueel kunnen wij uw patient ook eenmalig zien (consultatie) of periodiek uw praktijk bezoeken voor een groepsconsultatie, waarbij over meerdere patienten overlegd kan worden die begeleid worden binnen de huisartsenpraktijk. Consultatie en groepsconsultatie kan eventueel worden bekostigd vanuit de 3+ regeling, via de overeenkomst die wij hiervoor hebben afgesloten met de Stichting Haspel (mits uw huisartsenpraktijk hiervoor ook een overeenkomst heeft met Stichting Haspel).

Wachttijd

Helaas is er ook binnen onze praktijk op dit moment sprake van een wachttijd. De actuele wachttijd vindt u hier.

Contra-indicaties

Wij kunnen een client niet in behandeling nemen als sprake is van een of meer van de volgende contra-indicaties:

 • hoge crisisgevoeligheid of een hoog risico op suïcidaliteit. Dit betekent dat de cliënt stabiel genoeg moet zijn om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van zijn of haar sociaal steunsysteem te overbruggen;
 • alcohol- of drugsverslaving;
 • comorbide persoonlijkheidsproblematiek die de behandeling van de hulpvraag ernstig belemmert.

Hier vindt u een schema voor doorverwijzing naar de GGZ.

Verwijsbrief

Wij zijn verplicht om te beoordelen of de verwijzing 'geldig' is, waarbij we deze moeten toetsen aan de eisen van de NHG richtlijn 'Informatie uitwisseling huisarts - GGZ; de envelop' en de 'Afspraken verwijzing GGZ' van het Minsterie van VWS. De belangrijkste eisen zijn voor een verwijzing naar de GGZ zijn:

 • De verwijzing is gedateerd (op of voor de datum van de eerste afspraak bij de zorgaanbieder naar wie is verwezen);
 • Er is specifiek en expliciet verwezen naar de Generalistische Basis GGZ danwel de Gespecialiseerde GGZ (een van beide!), vanwege 'het vermoeden van een DSM benoemde psychische stoornis';
 • Op de verwijsbrief zijn vermeld van de patiënt/cliënt: diens adresgegevens, contactgevens, BSN en geboortedatum;
 • Van de verwijzer zijn vermeld: dienst naam, adres- en contactgegevens, de AGB-code van de praktijk en de persoonlijke AGB code van de verwijzende zorgverlener.

U kunt naar onze praktijk verwijzen via Zorgdomein. Als niet via Zorgdomein kunt of wilt verwijzen, dan vindt u hier een verwijsformulier dat aan de belangrijkste gestelde eisen voldoet. U kunt de verwijsbrief naar ons sturen per fax (073-6135501) of via beveiligde zorgmail (info@edb-online.nl). (Alle mailadressen eindigend op @edb-online.nl zijn gekoppeld aan zorgmail.)

Contact

Als u vragen heeft of wilt overleggen, bijvoorbeeld over een patient met psychische klachten in uw praktijk, dan kunt u ons bellen op 073-6100222 of mailen via info@edb-online.nl.