Kwaliteit

GZ psycholoog BIG

Alle psychologen in onze praktijk hebben (na een universitaire studie klinische psychologie) de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond en zijn daarmee geregistreerd in het overheidsregister van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Intervisie

De kwaliteit van de psychologische zorg in onze praktijk wordt verder gewaarborgd door een permanente vakinhoudelijke oriëntatie en verdieping door intercollegiale intervisie en nascholing.

Beroepscode NIP

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) bewaakt als beroepsorganisaties de kwaliteit en deskundigheid van eerstelijnspsychologen. Als toetssteen voor professioneel handelen geldt ook voor onze behandelaars de beroepscode van het NIP. Voor Orthopedagogen geldt daarnaast de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).  De belangrijkste punten uit de beroepscode zijn:

  • De behandelaar is verplicht zijn of haar werk zorgvuldig te doen en respectvol met u om te gaan;
  • De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden;
  • Informatie aan bijvoorbeeld uw huisarts, andere verwijzers of familieleden kan alleen worden verstrekt na uw schriftelijke toestemming;
  • De behandelaar is verplicht u te informeren over hetgeen hij of zij denkt dat er met u of met uw kind aan de hand is. Hij of zij zal samen met u de behandeldoelstelling(en) formuleren;
  • Uw gegevens worden gedurende 15 jaar in uw dossier bewaard of op uw verzoek vernietigd;
  • U heeft recht op inzage in uw dossier.
  • Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop u in onze praktijk bejegend of behandeld bent, dan gaan wij daar graag met u over in gesprek.

U vindt hier de volledige tekst van de Beroepscode voor Psychologen.

Behandeleffect en klanttevredenheid wordt bewaakt

Binnen onze praktijk wordt "Routine Outcome Measurement" (ROM) toegepast om een indicatie te krijgen van het effect van de behandeling. Dit betekent dat de cliënt bij aanvang en bij afronding van de behandeling gevraagd wordt om een korte online vragenlijst in te vullen. Bij afronding van de behandeling wordt tevens de cliënttevredenheid gemeten. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Telepsy

Visitatie NIP

In 2016 hebben al onze zorgverleners deelgenomen aan een visitatie traject via het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Daarbij is ons professioneel handelen kritisch geëvalueerd onder begeleiding van een externe visiteur. Hier kunt u de behaalde kwaliteitsvisitatie certificaten inzien.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn wij wettelijk verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben, dat openbaar toegankelijk is. Het kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Ervaringen van cliënten

Als u tevreden bent met uw behandeling in onze praktijk, dan horen wij dat natuurlijk graag! Hier leest u over ervaringen van oud-cliënten. Wij stellen het op prijs als u een beoordeling achter laat op Zorgkaart Nederland.