Wachttijd

Wij doen onze uiterste best om de wachttijd zo beperkt mogelijk te houden. 

Aanmeldingswachttijd

Volwassenen: De verwachte wachttijd voor iemand die zich op dit moment aanmeldt is 10-12 weken (bijgewerkt op 1 mei 2019). Voor kinderen en jongeren geldt helaas een aanmeldstop.

Van de overheid moeten wij de gerealiseerde wachttijd over de afgelopen 2 maanden publiceren. De gemiddeld gerealiseerde wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek over maart - april (bijgewerkt op 1 mei 2019):

  • Volwassenen:  8,3 weken.
  • Kinderen en jongeren:  aanmeldstop.

Behandelingswachttijd

Er is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de daarop volgende gesprekken, anders dan de tijd tussen twee afspraken (normaliter eens per week of eens per twee weken).

Als u een specifieke voorkeur heeft voor een behandelaar, een bepaalde dag of een bepaald tijdstip, kan dat resulteren in een wat langere wachttijd. Welke zorgverzekeraar u heeft of met welke diagnosegroep u zich aanmeldt is niet van invloed op de wachttijd.

In dringende gevallen kan een eerste gesprek plaatsvinden binnen 5 werkdagen. Dit kan uitsluitend in overleg met en op verzoek van uw huisarts.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).