Wachttijd

Wij doen onze uiterste best om de wachttijd zo beperkt mogelijk te houden. 

Aanmeldingswachttijd

De verwachte wachttijd is op dit moment 4-6 weken.  

Van de overheid moeten wij de gerealiseerde wachttijd over de afgelopen 2 maanden publiceren. De gemiddeld gerealiseerde wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek over de afgelopen 2 maanden was 9,3 weken. 
(bijgewerkt op 7 maart 2023)

Behandelingswachttijd

Er is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de daarop volgende gesprekken, anders dan de tijd tussen twee afspraken (normaliter eens per week of eens per twee weken).

Als u een specifieke voorkeur heeft voor een behandelaar, een bepaalde dag of een bepaald tijdstip, kan dat resulteren in een wat langere wachttijd. Welke zorgverzekeraar u heeft of met welke diagnosegroep u zich aanmeldt is niet van invloed op de wachttijd.

In dringende gevallen kan een eerste gesprek plaatsvinden binnen 5 werkdagen. Dit kan uitsluitend in overleg met en op verzoek van uw huisarts.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).