Inge Daems

Inge is in 1991 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg in de richting Kinder- en Jeugdpsychologie. Sinds 2000 is zij geregistreerd als Gezondheidzorg-psycholoog in het BIG-register.  Inge is werkzaam geweest binnen diverse kinder- en jeugdsettingen, heeft een aantal jaren een eigen praktijk gehad en heeft een lange periode gewerkt bij een Angstbehandelcentrum, waar zij vrijwel uitsluitend volwassen cliënten heeft behandeld.
Ieder mens is uniek.  Met dat uitgangspunt probeert Inge op basis van gelijkwaardigheid en oprechte betrokkenheid een goede band op te bouwen met haar cliënten. Zo kan ze goed inschatten wat iemand nodig heeft en wordt er in een informele, ontspannen sfeer gewerkt aan gezamenlijk gestelde doelen.
Inge werkt eclectisch, op maat en persoonsgericht; de therapie kan verschillende technieken bevatten (bv cognitieve gedragstherapie, EMDR). 

Registraties en kwalificaties

Gezondheidszorgpsycholoog BIG (19053245825)
AGB code: 94-004960

Werkdagen en -locaties:

Maandag, woensdag en donderdag (locatie Rijnstraat 495 C)

Contact

T: 073-6100222
E: idaems@edb-online.nl