Mindfulness training

Als je weerkerend sombere gevoelens en piekergedachten hebt...
Als je bij herhaling in dezelfde soort problemen terecht komt…
Als je jezelf regelmatig voorbij loopt…

Eerstelijnspsychologen Den Bosch verzorgt een training Mindfulness in nauwe samenwerking met Psychologenpraktijk Bommelerwaard. Dit is een praktische training in het omgaan met moeilijke gevoelens en lastige gewoonten.

Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) is een training die elementen van meditatietechnieken combineert met aspecten van cognitieve gedragstherapie. Mindfulness Based Cognitieve Therapie wordt ook wel Aandachtgerichte Cognitieve Therapie genoemd. In de training leer je om je aandacht zonder oordeel te richten en/of terug te halen.

Is dat nodig?
Onze zintuigen krijgen dagelijks veel te verwerken: leuke en minder leuke informatie, wensen, verlangens, positieve en negatieve emoties, lichamelijke (pijn-)sensaties. Met behulp van aandachtgerichte training leren we effectiever hoofd- en bijzaken te onderscheiden, worden we minder in beslag genomen door negatieve emoties en kunnen we beter het onvermijdelijke aanvaarden.
Mindfulness vergroot onze innerlijke balanceerkunst en levensvreugde.

Voor wie is mindfulness geschikt?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mindfulness met name zeer geschikt is voor mensen met herhaalde (recidiverende) depressieve klachten en neiging tot piekeren. Maar ook bij diverse andere psychische klachten is mindfulness effectief. Ook als u geen klachten heeft, kan het zinvol en inspirerend zijn om mindfulness te beoefenen. In de training richten we ons op ieder die wil leren zich meer gewaar te zijn van hetgeen hem/haar beweegt, minder te reageren vanuit de automatische piloot en weerbaarder te worden in lastige situaties.

Voor wie is de mindfulness training niet geschikt?

De training is minder geschikt voor mensen die met nare of ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden kampen. In dat geval raden wij u aan om eerst individueel hulp te zoeken. Als u twijfelt of de training voor u geschikt is, neem dan contact met ons op om dit te overleggen.

Opzet en inhoud van de training.

De training bevat zowel aspecten van mindfulness als van cognitieve therapie (gericht op vroegtijdig herkennen en relativeren van piekergedachten en hardnekkige overtuigingen). Stapsgewijs leert u uw aandacht er beter bij te houden en u minder te laten (af-) leiden door moeilijke gevoelens of lastige gewoonten.

We maken gebruik van:

  • toegankelijke meditatievaardigheden
  • de ademhaling als bron van stabiliteit
  • lijfelijk gewaarzijn van situationele
  • stress
  • aandachtgerichte oefeningen
  • registratieoefeningen
  • oplossingsgerichte vaardigheden
  • het maken van een persoonlijk gezondheidsplan (voorkomen van terugval in oude klachten en denkpatronen).

Van deelnemers wordt verwacht dat zij huiswerkopdrachten uitvoeren en dagelijks (korte) meditatie-oefeningen doen.

Trainingsdata en -tijden

De MBCT-training (mindfulness based cognitive therapy) start 2 keer per jaar, in maart en in september.  De training is steeds op vrijdagmiddag van 15:30 tot 17:00 uur. De eerstvolgende training in Den Bosch start in maart 2024 (data nog niet bekend).

Locatie

EDB Psychologen, Rijnstraat 495C, 5215 EJ Den Bosch.

(Deze training wordt ook op woensdagavonden in Zaltbommel gegeven. Die training start ook weer in maart 2024. De exacte data zijn nog niet bekend. )

Trainer

mw. drs. Trudy Wiendels. Trudy is GZ psycholoog BIG en eerstelijnspsycholoog NIP en verbonden aan Psychologenpraktijk Bommelerwaard in Zaltbommel.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen EUR 385.

DAt is inclusief: werkboek, het boek "Mindfulness, een praktische training in het omgaan met gevoelens en gewoonten" van Ger Schurink en een CD met oefeningen.

Aanmelding en deelname aan de training.

U kunt zich hier aanmelden. Er zijn maximaal 8 deelnemers. Bij overtekening geldt de volgorde van inschrijving.