Wie kan zich aanmelden?

EDB is een praktijk voor Generalistische Basis GGZ, gericht op volwassenen.

Denk niet te lang "ik moet er alleen uitkomen" of "het moet eerst erger worden". Juist als u er vroeg bij bent, kan snel en effectief hulp geboden worden! Een paar gesprekken zijn dan vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Als u hulp nodig heeft, gaat u normaliter eerst naar uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een Praktijkondersteuner GGZ binnen de eigen praktijk. Maar hij kan u ook doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Daarvoor moet uw huisarts het vermoeden hebben dat uw klachten voldoen aan de criteria van een psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld een depressie, een angststoornis, of een Posttraumatische-Stressstoornis (PTSS).

Normaliter zal uw huisarts u voor Generalistische Basis GGZ verwijzen als de inschatting is dat een kortdurende behandeling mogelijk is (maximaal 10-12 sessies inclusief intake), tenzij er sprake lijkt van een hoge crisisgevoeligheid of een hoog risico op suïcidaliteit. Uitgangspunt is dat u stabiel genoeg moet zijn om de tijd tussen twee afspraken zelf te kunnen overbruggen, met de steun van de mensen om u heen.