Tarieven en vergoeding

Volwassenen

De zorg die EDB Psychologen aanbiedt valt onder de Generalistische Basis GGZ en wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits u een geldige verwijsbrief heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts. Op basis van de ernst en complexiteit van uw klachten wordt na het intake een behandelplan opgesteld dat past binnen een door de overheid vastgesteld produkt: kort, middel, intensief of chronisch, ieder met een bijbehorende behandelduur.

 • GB GGZ Kort (3-5 consulten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.
 • GB GGZ Middel (5-8 consulten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
 • GB GGZ Intensief (9-12 consulten) voor ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.
 • GB GGZ Chronisch (9-12 consulten) voor clienten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag tot matig risico.
 • GB GGZ Onvolledig behandeltraject (max. 120 minuten) wanneer geen DSM-IV diagnose gesteld kan worden, als vroeg in de behandeling blijkt dat de problematiek te zwaar is voor generalistische basis GGZ zorg, of als u voortijdig de behandeling beëindigt (maximaal 120 min). 

Contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten gesloten voor het bieden van Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat u de maximaal mogelijke vergoeding krijgt.

Wij hebben in 2020 geen contract afgesloten met het verzekeraarsconcern Caresq. Dit betreft de UZOVI codes: 3353, 3354, 3360 en 3362 en de labels Promovendum, National Academic en Besured. Als u bij een van deze verzekeraars/labels verzekerd bent, zullen wij de behandeling aan u declareren. Vraagt u in dat geval bij uw verzekeraar of en in welke mate uw behandeling vergoed wordt.

Een compleet overzicht van alle gecontracteerde verzekeraars en labels vindt u hier. Als u uw zorgverzekering niet op deze lijst kunt vinden, neemt u dan contact met ons op. Dan zoeken wij het uit.

Eigen bijdrage / Eigen risico

Voor verzekerde zorg hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Ook voor 2021 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op EUR 385 per persoon. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico.

Let op: Op 1 januari 2022 wordt het 'Zorgprestatiemodel' ingevoerd. Vanaf dat moment worden behandelingen per consult gedeclareerd. Dat betekent ook dat elk kalenderjaar opnieuw eerst uw eigen risico wordt aangesproken.

Niet-verzekerde zorg

De overheid heeft een aantal diagnoses uit het vergoedingenpakket geschrapt. Dit is onder meer het geval bij de behandeling van aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek. Daarnaast heeft de overheid beperkingen opgelegd ten aanzien van toe te passen therapievormen. Als de u geboden zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan wordt dat vooraf met u afgestemd. Wij bieden dan zorg in de vorm van OVP consulten.

Zelf betalen

De kosten van OVP consulten moet u zelf betalen.  Deze kosten worden periodiek aan u in rekening gebracht. Wellicht heeft u in dat geval wel recht op een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Informeert u hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar. Soms kunt u ook een vergoeding ontvangen via uw werkgever, het UWV (in het kader van arbeidsintegratie) of andere instanties. Bij werkgerelateerde problematiek kunnen we ook zorg bieden in de vorm van een personal coaching traject.

Ook kunt u besluiten om een behandeling die wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering, toch zelf te betalen. U hoeft dan geen verwijsbrief te hebben en uw behandelaar is niet gebonden aan wettelijke en contractuele beperkingen ten aanzien van welke klachten mogen worden behandeld en welke therapievormen mogen worden toegepast. Tevens hoeven wij in dat geval over uw behandeling geen informatie aan te leveren aan het DIS en de Stichting Benchmark GGZ. U kunt de declaratie dan niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Actuele tarieven

De tarieven binnen de Generalistische basis GGZ zijn gemaximeerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Per 1/1/2021 gelden de volgende tarieven:

 • GBGGZ Kort: EUR 522,13  (*)
 • GBGGZ Middel: EUR 885,01  (*)
 • GBGGZ Intensief: EUR 1.434,96  (*)
 • GBGGZ Chronisch: EUR 1.380,49  (*)
 • GBGGZ Onvolledig behandeltraject: EUR 228,04  (*)
 • OVP consult (60 minuten waarvan 15 minuten indirect): EUR 114,00
 • No Show tarief: EUR 114,00
 • Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts: EUR 89,65
 • Schriftelijke informatieverstrekking aan andere derden: EUR 114,00

(*) Dit zijn de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. Met zorgverzekeraars kunnen afwijkende (lagere) tarieven overeen gekomen zijn.