Tarieven en vergoeding

De zorg die EDB Psychologen aanbiedt valt onder de Generalistische Basis GGZ en wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits u een geldige verwijsbrief heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts.  Met ingang van 1 januari 2022 wordt gewerkt met het Zorgprestatiemodel (ZPM). Hier leest u hier meer over.

Tarieven

De tarieven binnen de Generalistische basis GGZ zijn gemaximeerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor 2024 zijn de maximale tarieven als volgt:

Diagnostiek consult:

 • 5 minuten €39,98
 • 15 minuten €68,88
 • 30 minuten €114,20
 • 45 minuten €159,70
 • 60 minuten €183,44
 • 75 minuten €223,48
 • 90 minuten €274,01
 • 120 minuten €380,13.

Behandel consult:

 • 5 minuten €31,48
 • 15 minuten €56,19
 • 30 minuten €95,67
 • 45 minuten €135,89
 • 60 minuten €161,46
 • 75 minuten €198,72
 • 90 minuten €242,76
 • 120 minuten €346,41

Intercollegiaal overleg:

 • kort:  €25,05
 • lang: €76,35

In aanvulling daarop gelden per 1-1-2024 de volgende tarieven:

 • Niet-basispakketzorg consult (60 min. waarvan 45 min. direct): EUR 131,00
 • No Show tarief: EUR 131,00
 • Schriftelijke informatieverstrekking aan derden: EUR 104,69

Contracten met zorgverzekeraars

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst afgesloten waarin tariefsafspraken zijn opgenomen van meestal tussen 83 en 93% van de NZa maximum-tarieven.

Een compleet overzicht van alle gecontracteerde verzekeraars en labels vindt u hier.  Als u uw zorgverzekering niet op deze lijst kunt vinden, neemt u dan contact met ons op. Dan zoeken wij het uit.

Eigen bijdrage / Eigen risico

Voor verzekerde zorg hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Ook voor 2022 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op EUR 385 per persoon per kalenderjaar. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Omdat het behandeltraject per consult wordt gedeclareerd, wordt elk kalenderjaar opnieuw uw eigen risico aangesproken. 

Niet-verzekerde zorg

De overheid heeft een aantal diagnoses uit het vergoedingenpakket geschrapt. Dit is onder meer het geval bij de behandeling van aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek. Daarnaast heeft de overheid beperkingen opgelegd ten aanzien van toe te passen therapievormen. Als de u geboden zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan wordt dat vooraf met u afgestemd. Wij bieden dan zorg in de vorm van OVP consulten.

Zelf betalen

De kosten van OVP consulten moet u zelf betalen.  Deze kosten worden periodiek aan u in rekening gebracht. Wellicht heeft u in dat geval wel recht op een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Informeert u hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar. Soms kunt u ook een vergoeding ontvangen via uw werkgever, het UWV (in het kader van arbeidsintegratie) of andere instanties. Bij werkgerelateerde problematiek kunnen we ook zorg bieden in de vorm van een personal coaching traject.

Ook kunt u besluiten om een behandeling die wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering, toch zelf te betalen. U hoeft dan geen verwijsbrief te hebben en uw behandelaar is niet gebonden aan wettelijke en contractuele beperkingen ten aanzien van welke klachten mogen worden behandeld en welke therapievormen mogen worden toegepast.  U kunt de declaratie dan niet indienen bij uw zorgverzekeraar.