Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Omdat onze praktijk een groepspraktijk is die van rechtswege WTZi erkend is, moeten alle aan onze praktijk verbonden regiebehandelaren, vrijgevestigd danwel in loondienst, een eigen (versie van het) kwaliteitsstatuut openbaar maken. Op deze pagina is voor zorgverzekeraars, cliënten en andere geïnteresseerden het kwaliteitstatuut in te zien van de praktijkhouder. De kwaliteitsstatuten van de aan de praktijk verbonden regiebehandelaren zijn inhoudelijk (vrijwel) identiek. Desgewenst kan op de praktijk een exemplaar ingezien of opgevraagd worden.

De structuur van het kwaliteitsstatuut moet voldoen aan landelijk afgesproken eisen. De informatie die verplicht in het kwaliteitsstatuut moet zijn opgenomen, is vrijwel altijd ook op onze website terug te vinden. Waar mogelijk hebben we dan ook in het kwaliteitsstatuut een link opgenomen naar de plaats op onze website waar de betreffende informatie te vinden is.

GGZ_kwaliteitsstatuut Anne-Mieke Schoot