Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Omdat onze praktijk een groepspraktijk is die van rechtswege WTZi erkend is, moeten alle aan onze praktijk verbonden regiebehandelaren, vrijgevestigd danwel in loondienst, een eigen (versie van het) kwaliteitsstatuut openbaar maken. Op deze pagina is voor zorgverzekeraars, cliënten en andere geïnteresseerden het kwaliteitstatuut in te zien van elke aan onze praktijk verbonden regiebehandelaar.

De structuur van het kwaliteitsstatuut moet voldoen aan landelijk afgesproken eisen. De informatie die verplicht in het kwaliteitsstatuut moet zijn opgenomen, is vrijwel altijd ook op onze website terug te vinden. Waar mogelijk hebben we dan ook in het kwaliteitsstatuut een link opgenomen naar de plaats op onze website waar de betreffende informatie te vinden is.

 

Regiebehandelaar Link naar Kwaliteitsstatuut Status
Peter van Breugel    
Bauke Bult GGZ kwaliteitsstatuut B. Bult Goedgekeurd
Tosca Burgers    
Anne-Mieke Schoot GGZ kwaliteitsstatuut A. Schoot Goedgekeurd
Anita Suttorp