Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)

Sinds 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingedeeld in drie echelons:

  •  De huisartsenzorg met de POH-GGZ
  •  Generalistische Basis GGZ (GB GGZ): dit is een uitgebreide versie van wat voorheen het terrein van de eerstelijnspsycholoog was.
  •  Specialistische GGZ (SGGZ): een afgeslankte versie van wat nu de tweedelijns GGZ is.

Maar wie doet nu wat binnen deze echelons?

Huisartsenzorg en POH-GGZ

Huisarts en POH-GGZ behandelen vooral mensen met lichte en veel voorkomende klachten en stoornissen: depressie, dementie, angst, overspannenheid (surmenage) - als er maar de mogelijkheid om in geval van crisis meteen weer terug te verwijzen naar de GGZ. Een mogelijkheid die nu nog te vaak ontbreekt -, verslavingsproblematiek en slaapproblemen. Ook mensen met stabiele chronische problematiek kunnen eventueel worden begeleid in de huisartsenpraktijk.
De rol van de POH-GGZ is de zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Heeft een patiënt een psychische stoornis of heeft de huisarts een vermoeden van een stoornis en kan hij/zij de patiënt zelf niet behandelen, dan kan de patiënt verwezen worden naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Er moet daarvoor in ieder geval sprake zijn van een vermoeden van een psychische stoornis. Dat kan allerlei stoornissen betreffen. Van depressie, een angststoornis of PTSS tot persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen zoals schizofrenie. En met verschillende gradaties van ernst, complexiteit, risico en beloop. Zo kan iemand met een matige depressie maar zonder sterk vangnet ‘zwaardere’ zorg nodig hebben dan een patiënt met een zware depressie maar met een sterk vangnet.

Het verschil tussen basis generalistische GGZ en gespecialiseerde GGZ:

In de Generalistische Basis GGZ wordt lichte tot matige problematiek behandeld op basis van de 5 criteria in het verwijsmodel. Er zijn 4 varianten van behandelingen mogelijk: kort, middel, intensief, chronisch.

In de Specialistische GGZ worden alleen nog mensen met hoog risico en/of complexe aandoeningen behandeld, waarvoor een intensieve of langdurige behandeling nodig is en/of waarbij een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is.

Noot:
Wij vinden de term 'Generalistische Basis GGZ' verwarrend en ongelukkig gekozen. Een 'basis psycholoog' is iemand die een academische studie Psychologie heeft afgerond. Hij of zij heeft zich na de afronding van deze studie nog niet gespecialiseerd in de behandeling van psychische problemen. Onze behandelaars hebben zonder uitzondering na afronding van de universitaire studie Psychologie een postdoctorale opleiding tot GZ Psycholoog afgerond, eventueel aangevuld met een postdoctorale opleiding tot Eerstelijnspsycholoog, EMDR therapeut en/of andere specifieke opleidingen. Behandelaren in de Generalistische Basis GGZ zijn dus geen basis psychologen maar juist specialisten op het gebied van kortdurende, klachtgerichte behandeling van psychische klachten.