CQI

Alle clienten wordt na afronding van de behandeling gevraagd om door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst aan te geven in welke mate zij tevreden zijn over de praktijk, de behandelaar en behandeling.

De vragenlijst die daarvoor wordt gebruikt, de zogenaamde "Consumer Quality index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (ambulant)" (afgekort CQ-index of CQI) meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanuit het perspectief van de cliënt. De nieuwste variant bevat 15 vragen

De CQi wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben met een praktijk / instelling of behandeling en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Cliënten scoren de behandelervaring op de indicatoren bejegening (vraag 1, 2), samen beslissen (vraag 4, 5, 6, 7) en uitvoering behandeling (vraag 9, 10). Daarnaast geven ze de behandeling een rapportcijfer en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.

In 2018 is de vragenlijst 98 keer aangeboden en 62 keer geretourneerd. Dat betekent een response percentage 63 %.

De resultaten stemmen in het algemeen tot tevredenheid, gezien het gemiddeld rapportcijfer van 8,5. Ook de beoordelingen ten aanzien van de mogelijkheid om de behandeling samen vorm te geven aan de behandeling, en de uitvoering van de behandeling is verbeterd ten opzichte van 2017. Voor verbetering vatbaar zijn met name de beoordelingen op de informatie die verstrekt wordt over medicatie en de mogelijkheid om familie of naasten bij de behandeling te betrekken. We onderzoeken hoe we ons met name op deze aspecten kunnen verbeteren. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we het response percentage kunnen verbeteren.  

  Gemiddelde cliënt score
Schaal 2018
(n=62)
2017
(n=120)
2016
(n=69)
Bejegening (1-5) 4,8 4,7 4,6
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4,7 4,4 4,5
Samen beslissen (1-5) 4,1 3,8 3,5
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 3,1 2,8 2,9
Uitvoering behandeling (1-5) 4,4 4,0 4,0
Informatie over medicatie (1-5) 2,1 2,8 3,0
Informatie over vragenlijsten (1-5) 3,4 3,8 3,3
Rapportcijfer (0-10) 8,5 7,8 7,8
Gezondheid (1-5) 3,1 3,1 3,0