corona-maatregelen

Ter beperking van het risico van verdere verspreiding van het Corona virus volgen wij de adviezen van het RIVM en de richtlijn "GGZ en Corona".

Dat betekent dat we waar mogelijk face-to-face contacten vervangen door behandelcontacten via beeldbellen of telefonie, eventueel in combinatie met online behandelaanbod (e-mental health). Lees hier hoe beeldbellen in zijn werk gaat.

De afweging tussen face-to-face afspraken en afspraken zal door de behandelaar in overleg met de cliënt worden gemaakt, tijdens een eerste (telefonische) contact tussen cliënt en behandelaar.

In geval van een face-to-face afspraak moeten de volgende maatregelen in acht genomen worden:

  • als u voor werk of vakantie in een land, regio of stad bent geweest die gedurende uw verblijf een code rood had of kreeg vanwege het COVID-19 besmettingsgevaar, dan kunt u in de 2 weken na uw terugkomst geen face-to-face afspraak krijgen. Neemt u zelf tijdig contact op om de afspraak te verplaatsen of om te zetten in een beeldbelafspraak.
  • kom zoveel mogelijk ALLEEN naar de praktijk. Als iemand u naar uw afspraak brengt, laat hem of haar dan buiten de praktijk wachten.
  • Kom niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak naar de praktijk. 
  • Gebruikt u voor binnenkomst de aanwezige desinfecterende handgel om uw handen te desinfecteren.
  • Probeer bezoek aan het toilet op de praktijk te vermijden.
  • We schudden geen handen en houden voldoende afstand (>1,5 meter).
  • Als u  klachten heeft die gerelateerd zouden kunnen worden aan Corona (droge hoest, koorts > 38C, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, kortademigheid, vermindering van smaak- en/of reukzin) dan moet u thuisblijven totdat u 24 uur klachtenvrij bent. Ook als een van uw gezinsleden dergelijke klachten heeft, dan moet u uit voorzorg ook thuisblijven. Probeert u in dat geval de afspraak tijdig (>24 uur tevoren) te annuleren, of deze alsnog om te zetten in een telefonisch consult of beeldbel-consult, voor zover de aard van de behandeling dat toestaat.

Ook wij wassen regelmatig onze handen en reinigen regelmatig de tafeloppervlakken en deurklinken. We zorgen voor voldoende ventilatie. En als uw behandelaar genoemde klachten heeft zal uw afspraak geannuleerd worden of – in overleg met u – omgezet worden in een telefonisch consult of beeldbel-consult.

Wij vragen u hiervoor om uw begrip.

(Laatste update: 2 december 2021)