corona-maatregelen

Ter beperking van het risico van verdere verspreiding van het Corona virus volgen wij de adviezen van het RIVM en de richtlijn "GGZ en Corona".

Dat betekent dat alle face-to-face contacten in principe worden vervangen door behandelcontacten via beeldbellen of telefonie, eventueel in combinatie met online behandelaanbod (e-mental health). Lees hier hoe beeldbellen in zijn werk gaat.

Alleen als het medisch/therapeutisch of vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is kan nog face-to-face contact plaatsvinden. Dit zal door de behandelaar in overleg met de cliënt worden bepaald.

In geval van een face-to-face afspraak moeten de volgende maatregelen in acht genomen worden:

  • we schudden geen handen.
  • we wassen onze handen regelmatig.
  • we reinigen regelmatig de stoelleuningen, tafeloppervlakken, deurklinken e.d.
  • let op dat u voldoende afstand (>1,5 meter) houdt tot uw behandelaar en tot eventuele andere wachtenden in de wachtkamer.
  • als u gezondheidsklachten hebt, moet u thuisblijven totdat u 24 uur klachtenvrij bent. Als een van uw gezinsleden ernstigere klachten heeft, zoals koorts, hoesten of benauwd, dan moet u uit voorzorg ook thuisblijven. Probeert u in dat geval de afspraak tijdig (>24 uur tevoren) te annuleren, of deze alsnog om te zetten in een telefonisch consult of beeldbel-consult, voor zover de aard van de behandeling dat toestaat. Als u een afspraak te laat afzegt vanwege ziekte, brengen wij geen No Show tarief in rekening.

Ook als uw behandelaar klachten heeft zoals hoesten, niezen of keelpijn zal uw afspraak geannuleerd worden of – in overleg met u – omgezet worden in een telefonisch consult of beeldbel-consult.

In de huidige omstandigheden kunnen wij helaas minder cliënten behandelen dan normaal. Daardoor is onze wachttijd op dit moment langer dan gebruikelijk en bovendien moeilijker in te schatten.

Wij vragen u hiervoor om uw begrip.

(Laatste update: 31 maart 2020)